Takmičarski program

 

INTERNACIONALNI FESTIVAL KULTURE
„DUKAT FEST“

 

17.-21.6.2017.

 

PRAVILNIK O TAKMIČARSKOM DIJELU FESTIVALA

 

Opšte odredbe

Član 1

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak takmičarskog dijela programskog dijela Internacionalnog festivala folklora „Dukatfest“ za selekciju najboljeg ansambla. Festival organizuje Udruženje građana“Misijant“ (u daljem tekstu Organizator).

Učesnici Festivala

Član 2

Pravo prijave za učešće na Festivalu imaju folklorni ansambli iz cijelog svijeta.
Folklorne grupe su dužne da do 31.decembra 2016. godine dostave Prijavu na Festival, sa kratkom biografijom ansambla i video linkom takmičarske koreografije do 8 minuta sa kojom će se predstaviti na takmičarskoj večeri Festivala.

Član 3

Broj članova Učesnika prilikom nastupa ne smije da bude veći od 25, uključujući igrački ansambl,orkestar i pjevače.

U muzičkoj pratnji, na takmičarskoj večeri, prilikom izvođenja programa dozvoljeni su isključivo izvorni narodni instrumenti. Upotreba matrica nije dozvoljena u takmičarskom dijelu programa.

Učesnici za takmičarski dio Festivala trebaju izvesti program u ukupnom trajanju do 8 minuta.

Žiri

Član 4

Učesnike takmičarskog dijela Festivala ocjenjuje žiri, koji čine eminentni stručnjaci u oblasti etnomuzikologije, etnologije, etnokoreologije i folkloristike, i po jedan predstavnik iz zemlje učesnice Festivala.

Član 5

Svaki član žirija odlučuje samostalno i suvjereno u skladu sa svojim stručnim znanjem, ugledom i autoritetom.

Svaki član žirija dužan je poslije ocjenjivanja potpisati svoje obrasce za ocjenjivanje.
Svi članovi žirija, pa tako i predsjednik, jednako pravno glasaju i sudjeluju priocjenjivanju prijavljenih učesnika u takmičarskom dijelu Festivala.

Član 6

Rad žirija koordinira predsjednik žirija.

Predsjednik žirija obavezan je potpisati izvještaj o glasanju, urađen na osnovu obrazaca za ocjenjivanje svih članova žirija, i predati ga Organizatoru.

Ocjenjivanje

Član 7

Žiri će u takmičarskom dijelu Festivala ocjenjivati Učesnike u tri kategorije:

Najbolje predstavljanje (uigranost ansambla)
Autentičnosti
Stil.
 

Pobjednik Festivala, odnosno dobitnik Grand Prix-a Festivala je onaj Učesnik koji odnese pobjedu, odnosno najveći broj bodova u ukupnom plasmanu. Drugo i treće mjesto osvojiće ansambli koji takođe dobiju najveći broj bodova po slijedu u tabeli svih učesnika.

Član 8

Svaki član žirija ocjenjuje sve Učesnike u sve tri kategorije ocjenama od 1 do 5, pri čemu je 5 najviša ocjena.

Konačna ocjena svakog Učesnika u svakoj od kategorija dobija se sabiranjem ocjena svakog člana žirija u ocjenjivanoj kategoriji.

Pobjednik je onaj Učesnik koji u ukupnom plasmanu/svakoj kategoriji dobije najveći broj bodova.

Ukoliko više učesnika ima jednak broj bodova u bilo kojoj od kategorija pobjednik je onaj ko ima veći broj najviših ocjena.

Član 9

Internacionalni festival kulture “Dukatfest” nagradiće prvo mjesto odnosno najbolji ansambl u ukupnom plasmanu:

  1. mjesto GRAND prix – 600,00 eura i trofej

Svi ansambli učesnici dobiće sertifikate o učešću na IFF”Dukatfest 2017”.

Završne odredbe

Član 10

Ovaj Pravilnik o takmičarskom dijelu Festivala donosi Organizator u skladu sa preporukama IOV-a (Međunarodna organizacija za očuvanje folklorne umjetnosti pri UNESCO-u sa sjedištem u Austriji).

Član 11

Ovaj Pravilnik će biti objavljen na Internet sajtu Festivala (www.iff-dukat.com) kako bi se osigurala javnost izbora u takmičarskom dijelu Festivala.

Član 12

Za eventualne izmjene ovog Pravilnika ovlašten je Organizator, idužan je u slučaju izmjena o njima pravovremeno obavijestiti javnost. Izmjene Pravilnika ne smiju se odnositi na Festival za koji su počele prijave Učesnika.

 

Banja Luka, 01.11.2016.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed